Ал. Балабанов

 

“От любовта до приятелството има само една стъпка – и то назад.” 
Ал. Балабанов