Лихтенберг

 

“Първата въздишка на любовта е последната на мъдростта.” 
Лихтенберг