Любовта е единствения смислен и задоволителен отговор на проблема за човешкото съществуване.

Любовта е единствения смислен и задоволителен отговор на проблема за човешкото съществуване.