Омир

 

“Да обичаш е по-лесно, отколкото да докажеш любовта си.” 
Омир