Плутарх

 

“Душата на влюбения живее в чуждо тяло.” 
Плутарх