Самюел Джонсън

 

“Любовта е мъдростта на глупаците и глупостта на мъдреците.” 
Самюел Джонсън