Стивън Левайн

 

“Достигни до истината отвъд разума. Любовта е мостът.” 
Стивън Левайн