Свети Августин

 

“По-добре да си обичал и да си загубил, отколкото никога да не си обичал.” 
Свети Августин