Уилям Шекспир

“Живеят само влюбените, останалите просто съществуват.” 
Уилям Шекспир