Жорж Санд

 

“Да се съпротивляваш на любовта, означава да я снабдиш с ново оръжие.” 
Жорж Санд